27.12.2013
4.43 / 14 oy

Aşağılık Duygusu Nedir?

Aşağılık Kompleksi ve Belirtileri

Çocukluk çağında çevredeki büyüklerin çocukla ilgili sert, kırıcı, hırpalayıcı, küçük düşürücü davranışları onda eksiklik duygusunu geliştirir ve aşağılık duygusunun meydana gelmesine yol açar. Annesi, babası tarafından sevilmediğine inanan, hırpalanan çocuk, sevilmediğinin nedenini önemsizliğinde arar. O-nemsiz bulduğu varlığından soğur, nefret ederler, varlığı ile ilgili nefret aşağılık duygusu-duyar. Kötü bir insan olduğunu düşünür. Böylece önemsizliği bilincinden meydana gelen varlığı ile ilgili nefret aşağılık duygusunun daha gelişmesinde rol oynar. Büyüklerin bazıları çocukları ile gerektiği gibi ilgilenmezler. Çocuklarını kendileri için bir yük sayarlar. Karşılaştıkları zorluklardan çocukları sorumlu tutarlar. O zaman çocuk, kendisini annesi ve babası tarafından istenmeyen bir varlık gibi görür. Birçok anne ve babalar çocuklarını kendilerine göre değerlendirirler. Onların kendilerinden farklı bir varlık yapısına sahip olduklarını unuturlar. Bu yüzden onların düşüncelerine ve duygularına önem vermezler. Çocukların dinamik yaşama ihtiyaçlarından meydana gelen hareketliliği iyi karşılamazlar. Çocukları sessiz ve hareketsiz bir hale getirmeye çalışırlar. Bazı yetişkinler bazı çocukları birbirleriyle karşılaştırır, bazılarını kötüler, ötekilerini de överler. Büyükleri tarafından başkalarının yanında küçük düşürülen çocuk bir değer bunalımı, yaşama zorluğu ile karşılaşır. Kendisini önemsiz ve değersiz bulur. Yanında övülenlerin kendisinden daha üstün olduklarına inanır. O zaman onlardan da sc0 ,\ Gençlik çağını izleyen öteki dönemlerde de karşılaşılan bazı başarısızlıklar, yaşanan acı tecrübeler de varlık. güvenlik ve yeterlik duygusunu sarsabilir. Bu yüzden de aşağılık duygusu meydana gelebilir. İnsan bütün yaşama dönemlerinde beden yapısına büyük önem verir. Bedeninin iyi çalışmasını, gösterişli olmasını ister. Bunun tersi olduğu zaman büyük bir acı duyar. Acılarının gerçek kaynağı saydığı yetersiz, biçimsiz. çirkin bedeni ile başkalarının karşısına çıkmaktan kaçınır. Kendisini başkalarından önemsiz bulur. Başkaları tarafından beğenilmediğine, istenmediğine inanır. Aşırı ölçüde alıngan olur. Çok çabuk kırılır ve küser.

aşağılık kompleksi

Aşağılık duygusunda her zaman sürekli bir alınganlık, utangaçlık, çekingenlik, inatçılık. sinirlilik hali, her yerde ve herkes tarafından beğenilmek, övülmek, üstün görünmek, başkalarına egemen olmak, açık ya da kapalı olarak başkalarını önemsizleştirmek, yermek eğilimi vardır. Böyle bir insan kendisine hiçbir zaman güvenemez ve inanamaz. Yaptığı bütün işleri eksik, kusurlu bulur. İşlerini kolay kolay sonuçlandıramaz. Başarısızlıktan ve bunun sonuçlarından korkar. Sabahları yatağından zor kalkar. Kendisini yorgun bulur. Bütün gününü çeşitli, ama hepsi değersizlik bilincinin sonucu olan güvensizlik duygusu ve sıkıntı içinde geçirir. Geceleri rahat uyuyamaz. Sıkıntılı rüyalar - görür. Hep yalnızlığı arar. Başkaları ile anlaşma zorunluğu duyar. Çünkü başkalarına güvenemez, inanamaz. Başkalarının kendisi için iyi şeyler düşünmediklerini sanır. Başkalarında kendi varlığını yaşar. Kendisini beğenmediği için başkaları tarafından da beğenilmediğini düşünür. Çevresinde, yanında gülenlerin kendisiyle eğlendiklerini, alçak sesle konuşanların kendisini çekiştirdiklerini sanar. Bütün bunların sonucu olarak başkaları ile düzenli ve sürekli ilişkiler kuramaz. Kolay kolay anlaşamaz. Başkalarının kendisiyle ilgili düşüncelerine daha çok önem verir. Övüldüğü zaman sevinir, ama çoğu zaman bu övgüye tam olarak inanamaz. Başkalarını kırar. Biraz sonra yaptığı işten ötürü büyük bir pişmanlık duyar. Kırdığı kimselerin gönlünü almak ister. Ama bunu da yapamaz. Başkalarının düşüncelerine, isteklerine uymakta zorluk çeker. Kuvvetli bir egemenlik ve özgürlük eğilimi duyar. Kendisini egemen ve özgür bulduğu ölçüde aşağılık duygusunun baskılarından kurtulur. Kötümser olur. Her şeyde ve herkeste kendisini arar ve bulur. Meslek hayatında başarılı olamaz. Kendisini tam olarak işe veremez.

Aşağılık duygusu konusunda aileye, okula, iş ve meslek çevrelerine önemli işler düşer. Bu duygunun meydana gelmesinde sosyal çevre, özellikle aile, okul ve iş ve meslek çevreleri geniş ölçüde rol oynadığına göre bu çevrelerin çok dikkatli olmaları, çocuklarda ve gençlerde aşağılık kompleksi yaratabilecek, geliştirebilecek her türlü davranışlardan sakınmaları, çeşitli nedenlerden dolayı bu duygunun etkileri altında bulunan kimselere karşı gereken çarelere başvurmaları gerekir.

Aile çevresinde çocuklara gereken önem verilmelidir. Çocukların çağları ile ilgili düşünceleri, duyguları, davranışları küçümsenmemelidir. Yanlış düşünceleri, yetersiz duyguları, yersiz davranışları yetersizlikle değerlendirilmemelidir. Çocuklarda düşünme, duyma, davranma yetersizliği inancı yaratılmamalıdır. Hiçbir çocuk ötekinden üstün görülmemelidir. Bir çocuk ötekine örnek gösterilmemelidir. Biri ötekinden daha çok sevilmemelidir. Çocuklara karşı sert, kırıcı, küçültücü hareketlerden uzak durmalıdır. Çocuklar başkalarının yanında hiçbir zaman küçük düşürülmemelidir. İnsanın hayatı boyunca kendisini çocukluk çağında tanıdığı gibi tanıyabileceği unutulmamalıdır. Çocukların çağları ile ilgili işleri kendileri yapmaları sağlanmalıdır Onlardan kendi kendine iş yapma alışkanlığı meydana getirilmelidir. Buna karşılık onlara yapamayacakları işler verilmemelidir. Daha sonraki başarısızlıklarını, hayal kırıklıklarını önlemek için, kendilerine ve başkalarına olağanüstü yeteneklere sahip varlıklar gibi tanıtılmağa çalışılmamalıdır. Kısacası çocuk, çocukluğunu tam olarak yaşayabilmelidir. Çocuklar da gençler ve yetişkinler gibi beden yapılarına karşı duyarlıdırlar. Beden yapıları bakımından kusurlu, örneğin yaşına göre uzun. zayıf, şişman, çirkin çocuklar karşısında çok dikkatli davranmalıdır. Okul çevresinde de buna göre davranmalıdır. Her hangi bir neden yüzünden işlerini gerektiği gibi yapamayan, başarılı olamayan çocuklarda sürekli bir beceriksizlik, başarısızlık duygusu yaratılmamalıdır Çocuklarda, taşıdıkları değerlerden daha iyi yararlandıkları, bu değerleri sürekli çabalarla yaratıcı birer güç haline getirdikleri takdirde, her zaman daha çok başarılı olacakları inancı yerleştirilmelidir. Özellikle, kendilerini önemsiz bulan, kusurlu gören, fazla alıngan, utangaç, çekingen çocuklarda yeni ve olumlu bir varlık anlayışı yaratılmalıdır. Yetersizlikleri düşünülerek önemli sayılan işlerden uzak tutulmamalıdırlar. Onlarda her bakımdan kendilerine güvenildiği inancı yaratılmalıdır. Yetersizlikleri inancı uyandırılmayacak biçimde de yardım da görmelidirler. Bu yardım daha çok düşünce özgürlüğüne dayanan bir işbirliği niteliğinde olmalıdır. Bu çocuklar bütün çalışmalarında her zaman desteklenmelidir. Beden yapılarında kusurların etkilerini azaltacak, bu kusurları unutturacak etkinliklere yönetilmelidirler. Gerekirse hekimlerin yardımı da sağlanmalıdır.

İnsanın aşağılık duygusundan kurtulması her şeyden önce kendisine düşer. Bunun için kesin bir karara ulaşması gerekir. Bu duygunun kendi varlığında meydana getirdiği sonuçları göz önüne almalı, ondan kurtulduğu zaman kavuşacağı huzuru, mutluluğu aklına getirmelidir. Kusurlarını gidermeğe çalışır, kendisine inanırsa sözü geçen bütün kötü etkilerden kurtulur.

Aşağılık Duygusu Nedir?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 2502 kez okundu

27.12.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • büşra
  03.06.2019

  çocukluk döneminde ailesi ve çevresi tarafından birey yerine konmayan kişi yaş aldıkça aşağılık kompleksi de artacaktır. gençlik çağlarında tavan yaptığı durumlarda tedavi edilmezse eşine ve çocuklarına şiddet uygulayacak potansiyele sahip bir birey olacaktır.

 • kefer
  24.03.2019

  başkalarının sizi aşağılaması değildir her zaman sorun olan sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir. işe yaramaz ve hayatta bir amacı olmayan biri olarak görüyorsanız o zaman kendinizi aşağılamanızdan kimse sizi kurtaramaz.

 • turkshe
  23.03.2019

  halbuki öncelikle sağlıklı olduğu için evinden çıkamayanların da kendine özendiğini fark ederek hayata teşekkür etmeliydi değil mi? insan sahip olduklarını kaybetmediği sürece anlayamaz, nankördür ve kibirlidir, ne yapsın doğası bu...

 • tolg34
  23.03.2019

  biliyorum ben bu bakışı, arada trafikte oluyor denk geliyorum ve hemen tanıyorum. mesela otobüste ayakta gidenin kırmızı ışıkta beklerken yanındaki cipin içindeki kişiye bakmasında o an kafasından geçenleri okuyabiliyorum, gözünü kırpmamasından da dalıp gittiği çok belli oluyor, belli ki o an kendini o cipin içerisinde hayal ediyor. işte bunlar hep lüks merakı, kimse de demiyor ki arkadaş bu arabayı almak için ne bedel ödedin?

 • superisielif
  13.10.2018

  bu insanları kalabalık ortamlarda 5 dakikada vücut dilleri ile şakkadanak tanımak çok kolaydır, bir köşeye geçip kimseyle ilgilenenlerle karıştırmayın hiç alakası yok, aşağılık duygusu olan genelde en çok bağıran ve kendini herkese göstermeye çalışandır

 • suleymanuna
  23.08.2018

  insanı bazen katil olmaya itebilecek güçte bir duygudur. o an karşınızdakini boğasınız gelir. ya da bendeki etkisi bu yönde oluyor. sadece bana yapılmış bir aşağılama değil bahsettiğim genel anlamda kime yapılırsa yapılsın.

 • nilgun96
  31.05.2017

  Bazen kimsenin sizi asagilamasina gerek kalmadan birden gelir oyle. Sebepsiz yere bazen de biliyorsunuz birilerinin Çöp batirmasi gerekir.

 • aylincim
  14.05.2016

  en feci histir. kimsenin başına gelmesin. bu his ortamdan kaynaklı ise hemen orası terkedilmelidir.

 • ural
  10.01.2016

  işin ilginci kompleks kelimesinin karmaşık anlamına gelmesi. neden kompleks demişler acaba

 • penata
  10.01.2016

  bir çeşit kompleks olsa gerek

 • yaseminemre
  09.06.2015

  katılmadım, kim olursa olsun benden daha üstün yanları elbette vardır ama benim de ondan üstün yanlarım vardır, kimseye karşı aşağılık kompleksine girecek değilim

 • limon
  09.06.2015

  bence hepimizin içerisinde az da olsa barındırdığı duygulardır, ama nerede kimin karşısında 2 çift laf edeceğinizde ortaya çıkar zaman gösterir

 • tamtam
  03.12.2014

  yetişkinlerdeki kişilik bozuklukları için çocukluk çağındaki aile düzenine bakmak lazım. doktorlar boşuna çocukluğuna inmiyor hastanin.

 • mr w54
  30.11.2014

  aşağılık kompleksi olan insanların içinde bulunduğu ruh durumu.

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz