25.01.2014
4.45 / 22 oy

Psikoloji Nedir?

Bilimin yeni dallarından biri de psikolojidir. Psikolojinin felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim dalına gelmesi henüz yenidir. Bu bağımsızlığın meydana gelmesinde, tabiat bilimlerinin gelişmesi önemli rol oynamıştır. Psikoloji, insanın ruhsal hayatını inceler.

Psikolojinin temel kavramlarını ve genel konularını genel psikoloji açıklar. Bu alandaki bilgiler özel bireysel durumlarla değil, ruhsal alanda genel olarak geçerli konularla ilgilidir. Bu bilgiler en önemli ruhsal alanlara ya da fonksiyonlara göre ayrılırlar: Algı, bellek, düşünme, tasarlama, duygu, içgüdüsel yaşantılar, irade gibi. Araştırma bakımından ilgi duyulan fonksiyonlara göre de düşünme psikolojisi, irade psikolojisi v.b. gibi alanlara ayrılır.

Bu fonksiyonların her birinin araştırılması çok önemli olmakla birlikte, hayatın gereklilikleri, ayni zamanda pedagojik gereklilikler, özellikle kişiliğin yapısının, karakter ve zeka gibi yapısal bölümlerin aydınlatılmasını zorunlu kılar. Karakter bilgisi için kalıtsal karakteroloji, çevre bilgisi, gelişme dönemleri araştırması, anlatım psikolojisi gibi bilim kolları çalışır. İlgi ve dikkatin etkili olduğu, vicdan ve zihniyete bağlı bulunan özel davranışların ve tutumların aydınlanması yolu ile karakteroloji pedagojiye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Çaba isteği, çalışkanlık, ciddiyet, sebat, nemelazımcılık, ihmalcilik ve uçarılık gibi konular bu alana girer. Psikolojik teşhis için istidat ve zeka yoklamaları ile ilgili olarak özellikle başarı testleri, kişilik ve karakter araştırması için teşhise ait konuşma ve başka metotlar yanında projeksiyon testleri kullanılır. Öğrenci gözlem karnelerinin öğrenciler üzerinde yargıda bulunmak için kullanılması pedagojik bakımdan henüz tartışma aşamasındadır.

psikoloji

Psikolojik araştırmanın metotları esas olarak kendini ve başkasını gözlemek olarak ikiye ayrılır. Ayrıca bu metotların analizi üzerinde psikanaliz, bireysel psikoloji, psikolojik kompleksler konularında durulur. Bu yoldan özellikle eğitimi güç çocukların (problem çocuğun) ve çocuk hatalarının kavranılması mümkün olmuştur. Bununla birlikte yüzyılımızın başından bu yana yeni bir psikolojinin gelişmesine yardım etmiş olan daha başka önemli psikolojik akımlar vardır. Ayrıca fakülte psikolojisinin, çağrışım psikolojisinin ve yetenek psikolojisinin çabaları ve psikofizik bu gelişmede yardımcı olmuştur. Geştalt psikolojisi, bütünlük psikolojisi ve soyut bilimsel psikoloji ayrı bir önem kazanmıştır. Bunlar, kültürle ilgili ruhsal ilişkiler ve kültür, sanat, dil. hukuk, din, ahlak, değer psikolojisi v.b. gibi değer alanlarında yeterli bir bilginin sağlanmasını, psikolojinin pratik sonuçlarının uygulanmasını mümkün kılmışlardır. Psikolojinin bu araştırma sonuçları artık intibak, iş, endüstri ve ekonomi psikolojisinde uygulanmaktadır. Ayni sonuçlardan mesleki danışma, suçluluk psikoloji ile hayatın başka alanlarında da faydalanılmaktadır.

Eğitim psikolojisi, hu psikolojinin çalışma alanları için büyük önem taşıyan psikolojik araştırma kolları ayrıca belirtilmeye değer. Bununla ilgili olarak gelişme psikolojisi (çocukluk ve gençlik psikolojisi, gençlik bilgisi), ruhsal gelişme basamaklarının araştırılmasını ön plana alır. Bu araştırma konuları çocukluk çağının ve olgunlaşma döneminin ilk basamağı ile ana basamağı, ruhsal cinslik farkları (genç kızlık psikolojisi), şehir ve köy çocuğu, gençlik gelişmesinin buhranlı dönemleri, olgunlaşma temposudur. Son yıllarda yapılan psikolojik araştırmalar, özellikle önemli gelişmeler gösteren çocukluk ve gençlik psikolojisi, okul psikologları ve eğitsel danışma için önemli temel bilgiler ortaya koymuştur. Zamanımızda ders kollarının psikolojisi önemli sonuçlar sağlamıştır. Bunlar pek az bilindiğinden, öğretimin planlanmasında yöntem bilgisinde gerektiği kadar değerlendirilememiştir.

Sosyal pedagojinin koşullarının psikolojik bakımdan aydınlanması için sosyal psikoloji özel bir önem taşır. Bu psikoloji dalı, otorite, insanlar arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin sınıf ve gurup içindeki durumu, toplumsal ihtiyaçlar, davranışlar ve çeşitli gelişme basamaklarındaki olgular üzerinde durur. Yüzyılımızda psikoloji için ve bu alanda söz konusu çatışmalar konu, kavramlar, metotlar ve insanı her yanı ile konu olarak ele alan antropolojiye karşı gösterilen yaklaşma üzerindedir. Bu çatışmalar, psikolojinin kişide bir ruhsal oluşumu kabul etmesi sonucunu doğurmuştur. Bundan dolayı da psikoloji, ruhsal koşullar, tutamak noktaları ve davranış biçimleri üzerinde eğitimin en çok başvurduğu bir araçtır. Eğiticinin insanla ilgili bilgisine bazı ölçüler verebilir. Bundan dolayı psikoloji eğitim mesleklerine insan yetiştiren kurumlarda ders olarak okutulur.

Zamanımızın toplumsal, kültürel ve ekonomik koşulları, psikolojinin önemini bütün konularda arttırmış, psikoloji uzmanlarının her yerde kullanılmasını bir ihtiyaç olarak ortaya koymuştur. Bugün için psikologlarla ilgili çeşitli meslekler vardır. Ayrıca, insanları yönetme, eğitme ve onlara kılavuzluk etme ile ilgili mesleklerde, insanı salt olarak bilmenin yetmediği, bu mesleklerde çalışanların görevlerini tam olarak yapabilmeleri için psikolojik bir öğretim görmelerinin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu özellikle gençliğin eğitilmesi için çalışan kişiler bakımından önemlidir. Yüksekokullar ve meslek sahibi yetiştiren kurumlar bu gerekliliğin yerine getirilmesine çalışırlar.

Her üniversitede bir pedagoji enstitüsü vardır. Öğrenciler bu enstitülerin yaptığı araştırmalar sonucunda topladığı bilgilerden faydalanırlar. Ayrıca pratik çalışmalarla da yetiştirilirler. Öğretmen yetiştiren kurumlarda en başta gelen derslerden biri psikolojidir. Psikoloji, her şeyden önce eğitici olacak kişilere çocukları doğru olarak nasıl anlayacaklarını, göreceklerini ve yargılayacaklarını öğretir; eğitim ve öğretimin gereklerinin çocuklar için ne anlam taşıdığını, hangi koşullar altında bu gereklere uyabileceklerini kavratır. Ancak başka konuların da öğretilmesi zorunluğu buna ayıracak zamanı sınırlar. Bu bakımdan ortada önemli bir güçlük vardır. Çünkü yarının eğitimcisinin çocuğu anlaması için çok geniş psikoloji bilgisine ihtiyacı vardır. Yarının eğiticisinin daha başlangıçtan itibaren çocuklarla geçecek hayatı bütün psikolojik bilgilerin merkezi haline getirmelidir. Çocuğun davranışını gözlemelidir. Psikolojik koşul analizleri ve teorik bilgiler, yaşanmış gerçeklere dayanmalıdır. Ancak bu yoldan öğrenci ruhsal hayatı ayrı bir görüş açısından kavrayabilir. Eğiticinin, psikolojideki çok değişik görüş açılarını ruhsal gerçekle canlı bir ilişki halinde tanımalıdır. Hiç olmazsa meslek sorumluluğunun gerektirdiği durumlarda bilimsel aydınlanmaya hangi yoldan varılabileceğini öğrenmelidir. Bu arada psikolojinin özel teşhis metotları bakımından yetişmesi gerekli değildir. Eğitici her şeyden önce genç insanlarla olan günlük ilişkilere inebilecek yetenekte olmalıdır. Psikolojik yetişme, onun insan bilgisini derinleştirmen, çoğaltmalı, bilimsel tarafsızlık aşamasına çıkarmalıdır. Bu da, eğiticinin bizzat kendisini psikolojik bakımdan iyi görmesini şart koşar. Eğitimciyi psikoloji alanında yetiştirmenin hedefi de budur.

Öğretmen yetiştiren kurumlarla ilgili açıklamalar, başka eğitici yetiştiren yerler için de söz konusudur. Çünkü eğitimle uğraşan herkes psikoloji alanında ayni ölçüde yetişmiş olmalıdır. Bu arada eğitilecek kişilerin yaş ve başka özellikler bakımından farklı olacakları ve belli psikolojik problem gruplarını meydana getirecekleri söz konusu ve de, psikolojinin esasen konular ve görüş açılar: bakımından çok yanlılık gösterdiğini kabul etmek gerekir. Psikoloji, anaokulu öğretmeni, gençlik yöneticileri, sosyal hizmetlerde bulunanlar, meslek okulu ve özel öğretim kurumu öğretmenleri için de ayni ölçüde önemlidir. Kısacası, genç ve yetişkin olsun, insanın eğitimini ilgilendiren her alanda, insanla uğraşan her meslekte çalışacaklar için psikolojik bilgi en başta gelen ihtiyaçlardan biridir. Ayrıca, bütün bu mesleklerde çalışan kimselerin psikoloji bilgisini daima tazelemesi de gereklidir.

Psikoloji Nedir?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1866 kez okundu

25.01.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • caner.bagci
  16.06.2019

  antidepresan kullanımı benim de gözlemlediğim kadarıyla inanılmaz arttı, ben de sık sık hayattan sıkılmış ve bunalmış gibi hissediyorum ama nedense hiç de kendimi antidepresan ilaç kullanmak ihtiyacında hissetmedim. eğer antidepresanın temel işlevi dopamin takviyesi yapmak ise bunun spor gibi daha sağlıklı ve sürdürülebilir yolları da var

 • mehmet varol
  16.06.2019

  psikolog ilaç yazabilir mi diye ben de merak ediyordum ki aydınlatıcı bilgi seri geldi. bir de ihtiyaç durumunda psikiyatriste mi psikoloğa mı gitmeli sorusunun yanıtını kafamda oturtabilirsem sanırım tam olarak aydınlanmış olacağım

 • viyanali55
  16.06.2019

  acıyacak ne var ki bunda, işlerini yapıyorlar işte. acımak değil tedavi imkanları sunmak gerek zaten. öyle filmlerde olduğu gibi çocukluğuna inip de inanılmaz vakalar çözen bir psikolog da yok ayrıca. psikiyatri uzman hekimi olsa bile anca antidepresan yazıp geçiyor

 • seckinbey
  29.05.2019

  acıyorum psikoloji okuyanlara psikolog olanlara. vaka adı altında binlerce olay inceliyorlar, anlamaya çalışıyor sonra duygusal yönü ağır basanlar kendileri etkilenip kendi psikolojilerini bozuyorlar. bir de ters tepen durumlar var onlarda da duygu kaybı yaşanıp hissiz birer bireye dönüşüyorlar.

 • karagöz
  20.05.2019

  okuyup araştırdıkça sizden başka herkesin atletik, kaslı ve yakışıklı olduğunu düşündürüyorlar size, birileri spor salonu üyeliği satmaya çalışırken birileri de telefon uygulamaları üzerinden ev şartlarında bu başarıları sağlayabileceğinizi iddia ediyorlar. doğru da olsa yanlış da olsa dediğiniz gibi kolay yoldan başarı elde edilemez, o ben yaptım oldu diyenlerin de çoğu robot zaten, gerçek insan bile değiller inanmayın

 • Edgar Allen Poe
  20.05.2019

  zaman ve başarı algısı konusunda herkes travmatik bir algı bozukluğu yaşıyor, 1 haftada 20 yıllık virtüöz gibi gitar çalmak istiyoruz mesela, ama o 1 haftada bile çalışmayı ve kendimizi yormayı reddediyoruz, diğer taraftan da bu imkansız başarıyı ben başardım diye sunan yalancılar size bir şeyler satmaya çalışıyorlar. kısaca inanmayın, gerçeklikten kopmayın ve bir şeyi gerçekten çok istiyorsanız onun için harcamanız gereken çabayı asla olduğundan az görmeyin

 • gumanji
  20.05.2019

  bütün hayatımızı belirleyen, mutlu ya da mutsuz olacağımız seçimini bizim için yapan, insanlara makul ya da sert olacağımızdan gelecek kaygılarımıza kadar şekillendiren, özetle zengin hastalığı olarak yorumlansa da hepimize belki de kendi seçmediğimiz hayatları yaşatan en temel etmen psikolojimizdir, psikolojinizi bozmayın gibi salakça bir şey söylemeyeceğim ama sağlıklı düşüncelere sahip olarak kalabilmek çok önemli. sosyal medyaya çok inanmayın mesela, ya da arkanızdan birileri bir şey mi demiş boş verin. çok kaygılı olmayın, stres yapmayın ve rasyonel olun, ayaklarınız sağlam bir zemine bastıktan sonra daha sağlam adımlar atabilirsiniz

 • cumali
  02.05.2019

  yok o kadar parayı veriyorsam illa beni deri koltuğa yatırıp dinlemeli ve içimden bütün dertleri çıkartıp almalı :) bence ücretler döviz cinsinden olunca TL'ye vurulduğunda çok göze batmaya başladığı için hamamdaki tellak muamelesi yapılmaya başladı psikologlara bu ara

 • talat
  02.05.2019

  psikolog sizi anlaması ve problemlerinize çözüm üretmesi beklenen insan olduğu için hastaların beklentilerini karşılayamıyor, ama hekim olarak da sıklıkla suistimal ediliyor. psikologlar dertlerinize derman bulamazlar, en fazla bu dertleriniz psikolojik sıkıntılardan kaynaklanıyorsa buna yardımcı olmaya çalışabilirler

 • duyguyksl
  13.04.2019

  O kadar çok alt dalları var ki psikolojinin saymakla bitmez ve her yeni gün bir başkası çıkabilir çünkü çok hızlı bir değişik içindeyiz ve bu insan doğasını da hızlı bir şekilde değiştiriyor. En nihayetinde de duyular ve davranışlar değişim içine giriyor.

 • sevgi akyüz
  21.08.2018

  psikolog dediğiniz mesleğe mensup insanlar da işte ego gibi bu konular üzerinde çalışıyorlar ve insanları denek olarak alarak hangi bozuklukların nelerde kaynaklanmış olabileceğini araştırıyorlar ama dizilerdeki gibi cerrahi bir işlem olmadığı için düzeltilebilmesi de her zaman mümkün olmuyor

 • psikolojiniz, iyi ya da kötü hissetmenizden çok daha fazlasıdır, sizi kim olacağınıza karar verdiren en temel bileşen muhtemelen psikolojinizdir, örneğin özgüveniniz düşükse bunun geçmişte hangi olaydan kaynaklandığının artık bir önemi yoktur, bu saatten sonra mesela kalabalıklara karşı sunum yapan bir meslek edinmeniz mümkün değildir, özgüveniniz aşırı yüksekse de aslında bu da psikolojik bir bozukluktur ve sosyal olduğunuzu zannederken etrafınızda gerçekte sizi seven kimsenin olmadığını anlayamazsınız bile

 • elif oslo
  30.07.2018

  göremediğimiz bir şeyin bu derecede etkili olması ve istisnasız herkes için benzer prensiplerde çalışması çok enteresan, işin daha keyifli kısmı ise bu araştırmaların sınırsız bir kaynak ile daha çok çeşitleneceği

 • bruksel
  30.04.2018

  sizi mani ile depresiflik arasında gezdirirken egonuz ile de kalabalıklar içerisindeki benliğinizin okşanması ihtiyacınızı okşar. İhtiyaçlar hiyerarşisinde yerinin yanlış konumlandığını düşünüyorum çünkü psikolojik olarak yeterince şartlanmış birisi aç ya da güvensiz kalmayı göze alarak örneğin sanat icra etmek için kafayı bozabilir, ya da terk edildiği sevgilisi uğruna acı çektiği gibi bir düşünceyle aslında beğenilmemiş olma duygusuna yenik düşebilir

 • dost
  12.04.2018

  psikoloji, neden olduğunu anlayamadığımız ve zaman zaman bizim için çok anlamlı ve mantıklı olmasına rağmen aslında başkaları tarafından daha tarafsız yorumlanarak saçmaladığımızı anlamamızı sağlayan fikirsel tüm aktivitelerin sebebidir

 • kaanbey
  09.05.2017

  hakkında sayfalarca şey yazılabilecekken tek cümlelik özet ile her şeydir psikoloji, hayatın her bir anıdır.

 • aylincim
  31.08.2016

  daha sağlam psikolojim var diyeni duymadım, kime sorsam kendince deli. psikolojinin konusu olma merakı neden bu kadar yaygındır hiç anlayamacağım

 • Sabri86
  17.01.2016

  akıl sağlığının ne düzeyde yerinde olduğu ya da olmadığı olarak açıklanabilir

 • aky
  20.05.2015

  çılgınlık bence psikolojinin uç parametreler alma durumudur

 • gokhan39
  05.11.2014

  zihinsel sağlık durumumuz olarak yorumlayabileceğim görünmez çılgınlıktır

 • kontkral
  29.09.2014

  vücudumuz olarak tanılayabileceğimiz dış kabuğumuzdan başka içeride de bir dünyadır

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.